سرتیتر صفحه جدید

بیا با من مدارا کن که من مجنونم  و مستم اگر از عاشقی پرسی 

                              بدان دلتنگ آن هستم

بیا با من مدارا کن که من غمگین و دل خسته ام  اگر از درد من پرسی

                               بدان لب را فرو بستم

 

بیا از غم شکایت کن که من همدرد تو هستم اگر از هم دلی پرسی

                              بدان نازک دلی خستم ام

بیا از درد حکایت کن که من محتاج این هستم اگر از زخم دل پرسی

                              بدان مرهم منم مستم

 

مجنونم و مستم به پای تو نشستم آخر ز بدیهات بیچاره شکستم

برو راه وفا آموز که من بار سفر بستم اگر از مقصدم پرسی بدان راه رها جستم

 

برو عشق از خدا آموز که من دل را براو بستم

اگر از عاقبت پرسی بدان از دام تو جستم

 

مجنونم و مستم به پای تو نشستم آخر ز بدیهات بیچاره شکستم

مجنونم ودستم  به دامان تو بستم هوشیار شدم آخر از دام تو جستم

گزارش تخلف
بعدی