سرتیتر صفحه جدید

چه ارتباط ساده ای بین من و تقدیر است

                               تقدیر ویران می کند من هم مرمت می کنم

                           در اشتباهی نازنین ، تو فکر کردی این چنین

 

من دارم از چشمان زیبایت شکایت می کنم

نه مهربان من بدون ، بی لطف چشم عاشقت هر جای دنیا که روم

احساس غربت می کنم

 

بر روی باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست

در حمل بار غصه ات با شوق شرکت می کنم

 

یک شادی کوچک اگر از روی بام دل گذشت

هر چند کوچک باشد آن را با تو قسمت می کنم ...

 

گزارش تخلف
بعدی